Біографічний словник

Черепанов Семен Іванович

Черепанов Семен Іванович - це ... Що таке Черепанов Семен Іванович?
Черепанов (Семен Іванович, 1810 - 1884) - письменник. Служив в сибірському окремому корпусі. В кінці 40-х років був діяльним співробітником "Ілюстрації" (Башуцький), "Бібліотеки для Читання", "Санкт-Петербурзьких Ведомостей", "Північної Бджоли"; кореспондував в усі газети, не виключаючи жодної, з 1853 по 1874 р Співпрацював в "Стародавній і Нової Росії", "Русская старина", "Російському архіві", "Російської Сцені", "Ілюстрації" Баумана та інше. Його статті, підписані псевдонімом Сибірський Козак або буквами С. Ч. або Ч., присвячені виключно інтересам Сибіру і Казанського краю і містять багато цінних матеріалів з географії, етнографії, флорі і фауні, історії, археології та інше. Цікаві його "Подорож сибірського козака в Китай" і "Спогади сибірського козака". Писав також і повісті ( "Неотисканное багатство", "Сибирячка" та інші). Окремо вийшов твір його: "Про нагороди і покарання земних" (Казань, 1862). П. В. Б.

Біографічний словник. 2000.