Біографічний словник

Чеботарьов Адам Петрович

Чеботарьов Адам Петрович - це ... Що таке Чеботарьов Адам Петрович?
Чеботарьов (Адам Петрович, помер в 1881 році) - письменник, генерал-лейтенант. Був членом головного військово-кодифікаційної комітету. Його праці: "Досвід початкового навчання грамоті козаків в місті Уральську" ( "Військовий Збірник», 1859); "Нариси службової діяльності та характеристики донських отаманів: гр. Платова, Власова та Іловайського" ( "Русская Старина", 1870 - 1880); "Спогади донського козака" (в "Військовому Збірнику", 1884, т. cLV).

Біографічний словник. 2000.