Шафонським - це ... Що таке Шафонським?
Шафонським - старовинний дворянський рід, що походить від польського шляхтича Андрія Шатило, який, по виході з Польщі, оселився поблизу нинішнього міста Сосниці, Чернігівської губернії. Правнук його Филимон Йосипович був сотником гоголівським та Сосницькому та писався спочатку Шатилівському, а потім з половини xVIII століття Шафонським. Син його Афанасій Филимонович, вихованець Лейденського, Гальського і Страсбурзького університетів, доктор права, філософії та медицини, голова кримінальної палати Чернігівського намісництва, склав "Топографічний опис Чернігівського намісництва", видане М. О. Судиенко в Києві в 1851 р (в 2 частинах ), і "Опис про колишню в Москві виразки і про всіх засобах, спожитих для її припинення" (1774). Рід записаний в VI частини родовідних книг Московської, Херсонської та Чернігівської губернії. Герб внесений в VII частина Спільного Гербовника. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.