Біографічний словник

Бичков Афанасій Федорович

Бичков Афанасій Федорович - це ... Що таке Бичков Афанасій Федорович?
Бичков, Опанас Федорович - археограф, академік, директор Імператорської публічної бібліотеки (1818 - 99). Закінчивши в 1836 р Ярославську гімназію, вступив до Московського університету. Будучи студентом, надрукував покажчик до "Розповіді про Росію" Арцибашева (т. II). Закінчивши в 1840 р університет, Бичков надійшов в археографічну комісію, випустивши в 1843 р "Покажчик до актів історичним", виданий тією ж комісією. З 1842 р Бичков став поміщати рецензії історичних праць в "Москвитянин» Погодіна і "Журналі Міністерства Народної Освіти". У 1844 р був призначений хранителем відділення рукописів Публічної бібліотеки. У 1850 - 55 роках під редакцією Бичкова вийшли "Палацові розряди, изд. 2-м Відділенням Власної Його Імператорської Величності канцелярії" (спільно з Ал. Н. Поповим, т. I половина 1850; т. II, 1851; т. III, 1852 дополн. до нього 1854 і т. IV, 1855); в 1853 - 55 роках - "Юрнали і похідні журнали Петра Великого з 1695 по 1725 року і похідний журнал 1726 г."; в 1853 - 57 роках - "Камер-фурьерские журнали за 1726 - +1772 роки" (спільно з Б. М. Федоровим); в 1855 р - "Перші Російські Відомості, що друкувалися в Москві в 1703 р". У 1855 був обраний членом-кореспондентом Академії Наук. З 1856 р Бичков взяв участь у редагуванні "Повного зібрання російських літописів", виданого археографічної комісією (під ред. Бичкова вийшли: т.VII, 1856; т. VIII, 1859; т. IX, 1862; т. XV, 1863; т. X, 1885, і т. XVII, 1889). У 1857 р під редакцією Бичкова були видані томи X-XIII 5-го изд. Творів Жуковського. У 1863 р спільно з М. А. Корфу, працював над виправленням російського перекладу 3 частини "Зводу місцевих узаконений губерній остзейських краю". У 1865 р надрукував в "Известиях археологічного товариства" - "Уривки Євангелія XI ст." і в "Літописі занять археографічної комісії" - "Короткий літописець Свято-Троїцької Сергієвої Лаври". З 1865 по 1873 р Бичков був правителем справ Археографічної комісії, в 1866 році обраний екстраординарним академіком, а також головою комісії для розбору і опису справ архіву Святійшого Синоду. У 1867 р Бичков видав "Каталог зберігаються в Імператорської публічної бібліотеки видань, надрукованим цивільним шрифтом при Петрові Великому", в 1868 був призначений помічником директора Імператорської публічної бібліотеки, в 1869 році обраний ординарним академіком. У 1868 р під редакцією Бичкова вийшов т. I "Описи документів і справ, що зберігаються в архіві Святійшого Синоду" (т. II, 1879), в 1869 р - т. I "Повного зібрання постанов і розпоряджень по відомству Православного сповідання" (т. II, 1872). У 1871 році видав "Матеріали військово-вченого архіву Головного Штабу", в 1872 р - "Автографи Імператорської публічної бібліотеки", "Літопис по Лаврентіївському списку", "Листи Петра Великого, що зберігаються в Імператорської публічної бібліотеки" і "В пам'ять графа М. М. Сперанського ". У 1873 р надрукував в "Збірнику Російського історичного товариства" "Папери Петра I" і видав "Листи і папери Катерини II, що зберігаються в Імператорської публічної бібліотеки". У 1875 р вийшли складений Бичковим, спільно з Н. П. Барсукова, "Покажчик до 8 томів Повного зібрання російських літописів", изд.археографічної комісією, а в 1879 р - "Новгородські літописи". У 1882 р Бичков був призначений директором Імператорської публічної бібліотеки і видав "Опис церковно-слов'янських російських рукописних збірок Імператорської публічної бібліотеки". У 1887 р з'явився т. I цінної роботи Бичкова: "Листи й папери Петра Великого" (т. II, 1889; т. III, 1893; т. IV, 1900, і під редакцією сина Бичкова, І. А. Бичкова - т. V, 1907, і т. VI, 1912). У 1890 р Бичков був призначений членом державної ради, в 1891 році обраний головою археографічної комісії, а в 1893 р - головуючим відділення російської мови і словесності Академії Наук. Бичков надрукував ряд повідомлень в "Збірнику" і "Известиях" відділення російської мови і словесності Академії Наук, "Русская старина", "Известиях археологічного товариства", "Читаннях в суспільстві історії і старожитностей російських", "Известиях Географічного товариства", "Російському Архіві "," Древній і Нової Росії "," Вітчизняних Записках "," бібліографічних Записках "," Санкт-Петербурзьких Відомостях "і ін., а також поміщав в" Звітах "Імператорської публічної бібліотеки (по 1880 г.) опису надійшли в бібліотеку слов'янських і російських рукописів. З видавничих робіт Бичкова особливо цінні матеріали, які стосуються Петру Великому і його епохи. Бичков дуже багато потрудився для поліпшення стану Імператорської публічної бібліотеки. Список праць Бичкова см. В "Русская старина" (1890, кн. Х і від.) І в додатку до "Звіту" відділення російської мови і словесності Академії Наук за 1899 г. Про діяльності Бичкова см. Л. Н. Майков, " про вченого діяльності Бичкова "(" Журнал Міністерства Народної Освіти "за 1899 і 1900 року і окремо СПб., 1900); А. А. Шахматов, "Звіт відділення російської мови і словесності" за 1899 р, Стр. 1 - 9; А. Лопухін, "Пам'яті Бичкова" (СПб., 1899); Н. І. Веселовський, "А. Ф. Бичков" (СПб., 1899); П. М. Майков, "2-е відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії" (додаток, стор. 28 - 31). А. Фомін.

Біографічний словник. 2000.