Біографічний словник

Бутирський Микита Іванович

Бутирський Микита Іванович - це ... Що таке Бутирський Микита Іванович?
Бутирський, Микита Іванович - професор Санкт-Петербурзького університету, поет (1783 - 1848); навчався в коломенської і тульської семінаріях, потім в головному педагогічному інституті. У 1808 р був посланий для приготування до професури за кордон. У 1812 р визначено в інститут професором естетики, в 1819 р при перетворенні інституту в університеті призначений професором поезії. Викладаючи риторику і пиитику, Бутирський все життя залишався вірним інструкції, даної йому при відправленні за кордон, згідно з якою "головна мета словесності є освіту смаку через вірне пізнання чудових творінь давнини". Після розгрому 1821 року, коли з університету вибули кращі професори, Бутирській було доручено викладання політичної економії і науки фінансів, які він читав "по Адаму Сміту і Сею". Хоча Бутирський ні фахівцем з цих наук, але при загальному сумному в той час стані філософсько-юридичного факультету він позитивно виділявся серед своїх товаришів-професорів; це, по крайней мере, був викладач, який умів пояснюватися толково і цікаво. У 1835 р Бутирський залишив університет, але продовжував викладати російську словесність в інституті корпусу шляхів сполучення і у військовій академії. Бутирський написав кілька критичних статей, перевів "Курс філософії" Лудв.Якоба (СПб., 1812); "Історію Тридцятилітньої війни" Шиллера (4 год., СПб., 1815) і що "Мова про дію освіти" Дегура (СПб., 1826); видав збірку віршів "І моя частка в сонетах" (2 ч., СПб., 1837).

Біографічний словник. 2000.