Біографічний словник

Бушен Артур Богданович (фон)

Бушен Артур Богданович (фон) - це ... Що таке Бушен Артур Богданович (фон)?
Бушен (Артур Богданович фон), статистик, народився в 1831 р, навчався в Петербурзькому університеті на юридичному факультеті за вищим розрядом камеральних наук, закінчив курс в 1851 р і спочатку хотів присвятити себе вченого діяльності, для чого почав готуватися до магістерських іспиту і прийняв на себ я викладання географії в Олександрівському ліцеї. У 1857 р Бушен надійшов на службу в міністерство внутрішніх справ молодшим редактором центрального статистичного комітету. У комітеті Бушен відразу посів чільне місце своїми знаннями і здібностями. У той час в ряду реформ поставлена ​​була на чергу і реформа офіційної статистики, її організації та джерел. Для цієї мети було визнано необхідним попередньо ознайомитися зі станом статистичної справи за кордоном. Доручення це покладено було міністерством на Бушена. Два роки провів він за кордоном, був в Німеччині, Австрії, Франції, Бельгії, Англії та Швеції, увійшов в особисті зносини з головними статистичними діячами в цих державах і грунтовно вивчив доручену йому питання. "Відомості про адміністративну статистикою у Франції і в Англії" він повідомив в "Журналі Міністерства Внутрішніх Справ» (1861, ч. lXVI, кн. I). Повернувшись до Росії з великим запасом знання і досвідченості, Бушен взяв діяльну участь в роботах центрального статистичного комітету, обробив 2-й випуск "Статистичних таблиць Російської Імперії" (СПб., 1863), що містить в собі відомості про готівковому населенні Імперії в 1858 р і грунтовну критичну оцінку джерел статистики населення. Праця цей досі не втратив свого значення, так як в ньому зроблена була перша і єдина, хоча далеко не досконала поки спроба наукової розробки статистики розколу. Бушен визначає число всіх старообрядців і розкольників (виключаючи секти раціоналістичні і містичні) в 8000000, але тут опущена ціла галузь сект, що складають середину між попівщина і безпоповщини. Це саме Спасово згоду, поширене в усіх приволжских губерніях; число послідовників цієї згоди П. І. Мельников визначав в 2000000 (в "Російському Віснику", 1868, № 2). До того ж часу відноситься і інше чудове твір Бушена: "Інформація про пристрій джерел статистики населення в Росії" (СПб., 1864), написане на тему, дану Географічним суспільством і центральним статистичним комітетом, і увінчане премією. За відгуком комісії, яка розглядала цей твір, воно, поряд з грунтовної критикою існуючих у нас статистичних операцій народоісчісленія, містить в собі і цілком застосовний до державних умов Росії проект нового пристрою цієї частини. Далі, в "Статистичному Временнике Російської Імперії", виданому центральним статистичним комітетом (т. I, СПб., 1866), Бушен разом з П. І. Бларамберг розробив відомості про народонаселення, розподілі його по станам і віросповіданням, а також про військових і морських силах. Незабаром Бушен перейшов на службу в міністерство фінансів і тут поклав початок правильному періодичному виданню статистичних відомостей цього міністерства, редагував "Покажчик урядових розпоряджень по міністерству фінансів" і перші сім випусків "Щорічника Міністерства Фінансів" (СПб., 1869 і сл.), І склав "Збірник відомостей з питань про постачання російських залізниць рейками, рухомим складом та іншими речами" (СПб., 1876). Крім праць, викликані службовою діяльністю, Бушен працював і в інших сферах. Так, в "Віснику Імператорського Російського Географічного Товариства", ч. XIV, їм надрукований прекрасний "Досвід дослідження про стародавню Югрі". В середині 1860-х років Бушен взяв участь в публіцистиці; працював в неофіційній частині "Русского Інваліда" (1867 і 1868), в "Голосі", "Санкт-Петербурзьких Відомостях" і інших виданнях. Бажаючи сприяти поширенню правильних відомостей про Росію за границею, Бушен видав "Bevolkerung des Russischen Kaiserreichs" (Гота, 1862), в епоху звільнення селян написав німецькою ж мовою брошуру про кріпосне населенні і селянської реформи, яка в перекладі на англійську мову була в 1861 м в присутності автора читає в лондонському статистичному суспільстві і надрукована в журналі цього товариства; з приводу паризької виставки 1867 року видав "Apercu statistique des forces productives de la Russie, annexe au catalogue special de la section russe de l'Exposition universelle de Paris en 1867" (Париж, 1867). Бушен був ще діяльним і видним членом Вільно-Економічного суспільства, Російського товариства садівництва, але головним чином наукова діяльність його зосереджувалася в російській Географічному суспільстві, в якому він ще в 1852 р зайняв місце помічника секретаря, а згодом був головою відділення статистики. Бушен раптово помер 29-го вересня 1876 року, в повному розквіті сил і здібностей.

Біографічний словник. 2000.