Біографічний словник

Булгаковський Димитрій Гаврилович

Булгаковський Димитрій Гаврилович - це ... Що таке Булгаковський Димитрій Гаврилович?
Булгаковський, Димитрій Гаврилович - письменник, народився в 1845 р Після закінчення курсу в мінській духовної семінарії висвячений в 1869 р в сан священика. Через 33 роки, по внутрішнім спонуканням, зняв з себе в 1902 р сан. Булгаковський надрукував: "Пінчуки" (етнографічна збірка; СПб., 1890); "В стороні від життя" (повість, СПб., 1909; в ній малюється драма священика, що знімає з себе сан); "Близнюки" (СПб., 1903 ; роман з московського життя сімдесятих років). Крім того, Булгаковським були іздаваеми народні брошури релігійно-морального змісту: брошури з питання боротьби з алкоголізмом. З 1912 р Булгаковський - редактор-видавець дворічного журналу "Всеросійський вісник тверезості".

Біографічний словник. 2000.