Біографічний словник

Булгаков Михайло Іванович

Булгаков Михайло Іванович - це ... Що таке Булгаков Михайло Іванович?
Булгаков, Михайло Іванович - письменник і діяч партії соціалістів-революціонерів (1884 - 1910), помер в Парижі. Написав ряд статей в різних партійних виданнях. Деякі вийшли окремими брошурами: "Євангеліє російської соціал-демократії" (СПб., 1907), "Професійні спілки" (СПб., 1907), стаття в "Збірнику статей" Баха, Гарденіна і ін. (СПб., 1908). Книги і брошури Булгакова, а також його журнальні та газетні статті ( "Бадьорий Слово", 1909, № 10; "Освіта", 1909, № 5; "Одеські Новини", 1909, 27 - iII; "Київська думка", 1909, 17-Х; "Минуле" - паризьке, 1908, № 8) з'явилися за підписом М. Антонов. Головна праця його - книга про Чернишевського ( "Н. Г. Чернишевський. Соціально-філософський етюд", М., 1910), в якій дано систематичний виклад і критика світогляду Чернишевського, починаючи з теорії філософії та етики і закінчуючи соціологічної і економічною теорією цього вченого. Книга написана об'єктивно, і автор висвітлює все, що є цінного в соціально-етичному вченні Чернишевського. До дослідження додається покажчик імен в 11-томному зібранні творів Чернишевського (1906) і бібліографія літератури про Чернишевського. Останні 2 - 3 роки свого життя Булгаков провів за кордоном. Попереднє ув'язнення надломило слабке здоров'я Булгакова. Некрологи: "Одеські Новини" 15, V, 1910 р; "Київська думка" 17, V, 1910 р; "Новий Край" (Харбін) 30, V, 1910. Рецензії на книгу про Чернишевського: "Російські Відомості" 16, III, 1910 р; "Ранок" (Харків) 14, V, 1910 р; "Книжкові Новости" (Одеса) 20, II, 1910. С. Ш.

Біографічний словник. 2000.