Брилева - це ... Що таке Брилева?
Брилева - старовинний російський дворянський рід, що походить від Петра Семеновича Брилева, який володів маєтком з 1626 р і записаний в vI частина родовідних книг Смоленської і Новгородської губерній, але Герольд Урядового Сенату, за ненаданням документів, не затверджений. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.