Бродович - це ... Що таке Бродович?
Бродович - старовинний дворянський рід, що походить від Євстафія Бродовича, який володів маєтком в 1535 р рід Бродович, нащадки правнука родоначальника - Данила Івановича Бродовича, записаний в шосту частину родовідних книг губерній Волинської, Київської та Рязанської. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.