Біографічний словник

Брандт Роман Федорович

Брандт Роман Федорович - це ... Що таке Брандт Роман Федорович?
Брандт, Роман Федорович, син Ф. Ф. Брандта, - славіст, народився в 1853 р; освіту здобув в Санкт-Петербурзькому університеті. З 1886 р професор Московського університету. Твори його: "Історико-літературний аналіз поеми І. Гундуліча" Осман "(Київ, 1879);" Нарис слов'янської акцентології "(СПб., 1880, магістерська дисертація);" Граматичні замітки "(СПб. І Варшава, 1882 - 1886 докторська дисертація); "Про етимологічному словнику Міклошича" (Варшава, 1887); "Поправки і доповнення до російського перекладу порівняльної морфології слов'янських мов Міклошича" (2-е изд., М., 1891); "Лекції по історичній граматиці російської мови" (М., 1892); "Григорович парімейнік" (2 вип. М., 1894); "Коротка фонетика та морфологія польської мови" (2 вип., М. , 1894 - 1895); "Про лженауковість нашого правопису" (М., 1911) та ін. Під його редакцією переведена Н. Шлякова "Порівняльна морфологія слов'янських мов" Франца Міклошича (М., 1884 - 1887).

Біографічний словник . 2000.