Біографічний словник

Боровітінови

Боровітінови - це ... Що таке Боровітінови?
Боровітінови - старовинний російський дворянський рід, висхідний до другої половини xVII століття і володів маєтками у Володимирській губернії, в який і був записаний в VI частини родовідної книги, але Герольд Урядового Сенату, за недостатністю наведених доказів, не визнана в древ ньому дворянстві. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.