Борейша - це ... Що таке Борейша?
Борейша - старовинний дворянський рід шляхетського походження, записаний по Віленської, Ковенської і Могилевської губерніях. Гілка його, в особі старшого представника Адама Борейші, близько половини xVII століття, оселилася в Смоленській землі і тут володіла маєтками до половини XIX століття. Дві головні галузі її, що походять від Павла і Артемія Адамович Б., записані в VI частину родоводу книги Смоленської губернії. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.