Біографічний словник

Богушевич Юрій Михайлович

Богушевич Юрій Михайлович - це ... Що таке Богушевич Юрій Михайлович?
Богушевич, Юрій Михайлович, - економіст і бібліограф (1835 - 1901). У 1850 р випустив, спільно з Н. Бенардакі, "Покажчик статей серйозного змісту, поміщених в російських журналах". У 1870-х роках був діловодом головного управління у справах друку, пізніше - редактором "Сільського Вісника". Надрукував окремо: "Про селянське малоземелля в зв'язку з поміщицьким господарством" (СПб., 1881), "Льняна промисловість в Росії" (СПб., 1885), "До питання про переселення в південно-уссурійський край" (СПб., 1890) .

Біографічний словник. 2000.