Біографічний словник

Богданов А. (псевдонім)

Богданов А. (псевдонім) - це ... Що таке Богданов А. (псевдонім)?
Богданов, А. (псевдонім) - філософ і економіст. Найголовніші його праці: 1) "Основні елементи історичного погляду на природу" (СПб., 1898); 2) "Пізнання з історичної точки зору" (СПб., 1901); 3) "З психології суспільства". Статті 1901 - 1904 років (СПб., 1904); 4) "Новий світ" (СПб., 1905); 5) "Емпіріомонізм". Статті з філософії (кн. I - III, М., 1905 - 1906). У цій роботі, як і в попередніх, Богданов викладає основи емпіріомонізм, що представляє своєрідну переробку ідей Авенаріус і Маха. Емпіріомонізм Богданова підданий різкій критиці Г. В. Плехановим в збірнику "Від оборони до наступу". 6) "Короткий курс економічної науки" (вид. 7-е, М., 1906). Розглядаючи послідовні фази господарського розвитку суспільства, Богданов характеризує кожну епоху за таким планом: 1) стан техніки, або ставлення людини до природи, 2 і 3) форми суспільних відносин у виробництві і розподілі, 4) психологія суспільства і 5) сили розвитку кожної епохи, зумовлюють зміну господарських систем і перехід від первісного комунізму і патріархально-родової організації суспільства до рабства, феодалізму, дрібнобуржуазному строю, епосі торгового капіталу, промислового капіталізму і, нарешті, з ціалізму. Марксистські основи вчення, поряд зі стислістю і загальнодоступністю викладу, доставили книзі широку популярність в Росії, і ще недавно вона могла вважатися найбільш поширеним посібником при вивченні економічної науки не тільки серед робітників, але і в широких колах учнівської молоді.У 1910 році вийшов "Курс політичної економії" Богданова і Степанова, де Богданову належить, головним чином, загальна теоретична частина. В цьому ж році вийшла книга Богданова "Падіння великого фетишизму" (М., 1910). Богданов написав також роман "Червона зірка" (М., 1908).

Біографічний словник. 2000.