Богаєвський - це ... Що таке Богаєвський?
Богаєвський - старовинний дворянський рід, ведучий початок від бунчукового товариша Семена Леонтійовича Богаєвського і записаний в vI частини родоводу книги Полтавської губернії. Нащадки його служили в малоросійському війську і були скаржився маєтками. Герб їх поміщений в X частини Гербовника, № 111. Інші Богаєвський - набагато пізнішого походження. Їх рід робиться відомим з Івана Івановича, обер-секретаря урядового Сенату, який в службу вступив в 1767; 28 серпня 1802 р найвищий затверджений герб роду Богаєвський і внесений в VII частина Гербовника.

Біографічний словник. 2000.