Біографічний словник

Бевад Іван Іванович

Бевад Іван Іванович - це ... Що таке Бевад Іван Іванович?
Бевад, Іван Іванович, хімік. Народився в 1857 році. Після закінчення курсу на природничому відділенні фізико-математичного факультету Петербурзького університету Б. з 1884 року перебував доцентом, а з 1893 року професором по кафедрі органічної та агрономічної хімії в інституті сільського господарства в Новій Олександрії, потім професором у варшавському університеті. Два рази був обираємо деканом хімічного відділення політехнічного інституту. З 1904 року перебуває професором органічної хімії в варшавському політехнічному інституті. Роботи Б. стосуються, головним чином, нітросполук жирного ряду і їх перетворень, особливо дії на них цинко-органічних і магній-органічних сполук. Всі ці роботи надруковані в "Журналі Російського фізико-хімічного товариства" (з 1884 року). Крім того, надрукував: "Синтез мононітропроізводних граничних вуглеводнів" (1892), "Про реакцію азотистих ефірів і нітропарафінов з цінкалкаламі" (1900), "Короткий керівництво до сільськогосподарського хімічному аналізу" (2-е изд., 1903).

Біографічний словник. 2000.