Біографічний словник

Бєляєв Дмитро Федорович

Бєляєв Дмитро Федорович - це ... Що таке Бєляєв Дмитро Федорович?
Бєляєв, Дмитро Федорович - філолог (1846 - 1901). Після закінчення Санкт-Петербурзького університету був професором Казанського університету по кафедрі грецької словесності. Вчене-літературна діяльність його почалася з Гомера (магістерська дисертація: "Оміровскіе питання", СПб., 1875), тривала Еврипидом (докторська дисертація: "До питання про світогляд Евріпіда", Казань, 1878) і закінчилася вивченням придворного статуту Костянтина Багрянородного ( "byzantina", 3 тт. СПб ., 18 91 - 93; 1906 - посмертне вид.) - найбільш важлива праця Бєляєва. Крім того, Бєляєв написав кілька дрібних статей, переважно з питання про методику викладання стародавніх мов і на захист класичної школи. Некролог і повний перелік праць Бєляєва см. В "Журналі Міністерства Народної Освіти ", 1901, кн. 7 (стаття С. П. Шестакова).

Біографічний словник. 2000.