Бахтін - це ... Що таке Бахтіна?
Бахтіна, старовинний російський дворянський рід, що походить від Воїна Івановича Б., дарованого в 1613 році маєтками за "багато служб в лихоліття ". Онук його, Федір Онисимович, був жалував за участь у війні з ханом кримським і "салтаном турским" маєтками в Московському повіті в 1674 році. Цей рід записаний в vI частина родоводу книги Орловської губернії. Є ще старий дворянський рід Б., з якого відбуваються Микола та Іван Івановичі Б. (див.) І сенатор Іван Іванович, який помер в 1867 році, і родоначальником якого був Афанасій Б. (кінець XVII століття), але він не затверджений Герольд в стародавньому дворянстві і записаний до другої частини родовідних книг Орловської і Калузької губерній. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.