Аксіологія - це ... Що таке аксіологія?

АКСИОЛОГИЯ -і; ж. [Від грец. axios - цінний і logos - вчення]. Філософське вчення про моральних, етичних, культурних і т. П. Цінностях, загальнозначущих принципах, що визначають спрямованість людської діяльності, мотивацію людських вчинків; теорія цінностей. Аксиологический, -а, -е. А-а шкала цінностей. * * * аксіологія (від грец. Axía - цінність і ... логія), вчення про цінності. * * * АКСІОЛОГІЯАКСІОЛОГІЯ (від грец. Axia - цінність і logos - слово, вчення), вчення про цінності ( см. ЦІННІСТЬ).

Енциклопедичний словник. 2009.