Автоматика - це ... Що таке автоматика?

АВТОМАТИКА -і; ж. 1. Галузь науки і техніки, що розробляє методи і засоби автоматизації виробничих процесів. 2. Сукупність пристроїв, пристосувань, що діють автоматично. * * * Автоматіка1) область теоретичних і прикладних знань про автоматично діючих пристроях і системах. 2) Сукупність механізмів і пристроїв, що діють автоматично. * * * АВТОМАТІКААВТОМАТІКА,

1) область теоретичних і прикладних знань про автоматично діючих пристроях і системах.

2) Сукупність механізмів і пристроїв, що діють автоматично.

Енциклопедичний словник. 2009.