Біографічний словник

Артарі Олександр Петрович

Артарі Олександр Петрович - це ... Що таке Артарі Олександр Петрович?
Артарі, Олександр Петрович, ботанік. Народився в Москві в 1858 році. Поступово слухачем в Московський університет, працював під керівництвом професора Горожанкина. У Базелі отримав ступінь доктора філософії. З 1894 року перебуває приват-доцентом Московського університету; викладає анатомію і фізіологію рослин в Імператорському технічному училищі. Перші роботи А. стосуються флори водоростей Московської губернії (1885 - 1886). Після невеликої роботи про nuclearia (1889) А. опублікував роботу про водяний сітці (1890) і дослідження про протококкових водоростях (1892). У 1896 році з'явилася робота його про новий вид дріжджів (Saccharomyces Zopfii). З 1897 року А. перейшов до фізіології нижчих водоростей. Сюди належать статті про харчування гонідіев лишайників органічними сполуками, про фізіологічні раси у зелених водоростей, про освіту хлорофілу водоростями і (магістерська дисертація) про харчування водоростей органічними сполуками (1902).

Біографічний словник. 2000.