Енциклопедичний словник

Амбівалентність

Амбівалентність - це ... Що таке амбівалентність?

амбівалентність (від лат. ambo - обидва і valentia - сила), подвійність переживання, коли один і той же об'єкт викликає у людини одночасно протилежні почуття, наприклад любов і ненависть, задоволення і невдоволення; одне з почуттів іноді піддається витіснення і маскується іншим. Термін введений Е. Блейлером. * * * АМБІВАЛЕНТНОСТЬАМБІВАЛЕНТНОСТЬ (від лат. Ambo - обидва і valentia - сила), подвійність переживання, коли один і той же об'єкт викликає у людини одночасно протилежні почуття, напр. любові і ненависті, задоволення і невдоволення; одне з почуттів іноді піддається витіснення ( см. ВИТІСНЕННЯ) і маскується іншим. Термін введений Е. Блейлером.

Енциклопедичний словник. 2009.