Алкоголяти - це ... Що таке алкоголяти?

алкоголятипродукти заміщення в спиртах атома водню гідроксильної групи металом, наприклад rONa (R = СН 3 , С 2 Н 5 або інший вуглеводневий радикал). Алкоголяти - тверді, безбарвні, легко гидролизующиеся продукти; застосовуються в органічному синтезі. * * * АЛКОГОЛЯТИАЛКОГОЛЯТИ, продукти заміщення в спиртах ( см. СПИРТИ) атома водню гідроксильної групи металом, напр. RONa (R = CH 3 , C 2 H 5 або ін. Вуглеводневий радикал). Алкоголяти - тверді, безбарвні, легко гидролизующиеся продукти; застосовуються в органічному синтезі.

Енциклопедичний словник. 2009.