Втор. 10: 12 - це ... Що таке Втор. 10: 12?
А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всіма Його дорогами, і любити Його, і служити Господеві, Богові твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю, Втор. 6: 5 Мих. 6: 8 Мат. 22: 37 Лук. 10: 27

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.