Втор. 10: 9 - це ... Що таке Втор. 10: 9?
Тому не було Левієві частки та спадку з братами: Господь Він спадщина його, як промовляв був Господь, Бог твій. Чис. 18: 20 Втор. 18: 2 Єз. 44: 28

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.