Втор. 10: 4 - це ... Що таке Втор. 10: 4?
І написав Він на скрижалях, як перше письмо, Десять Заповідей, що Господь говорив на горі з середини огню в день зборів, і віддав їх Господь мені. Вих. 32: 16 Вих. 34: 28 Втор. 9: 10

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.