Втор. 10: 17 - це ... Що таке Втор. 10: 17?
Бо Господь, Бог ваш Він Бог богів і Пан панів, Бог великий, сильний, та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме 2Хр. 19: 7 Іов. 34: 19 Єр. 32: 19 Деян. 10: 34 1 Пет. 1: 17 Рим. 2: 11 Гал. 2: 6 Еф. 6: 9 Кол. 3: 25

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.