1Пар. 2: 40 - це ... Що таке 1Пар. 2: 40?
Ел'аса породив Сісмая, Сісмай породив Шаллума

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.