1Пар. 2: 16 - це ... Що таке 1Пар. 2: 16?
А їхні сестри: Церуя і Авигея. Сини Церуїні: Авішай, Йоав і Азаїл, троє.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.