1Пар. 2: 10 - це ... Що таке 1Пар. 2: 10?
Арам ж народив Аммінадавів Авінадав народив Нахшона, князя синам Юди; Руф. 4: 19

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.