1Пар. 16: 13 - це ... Що таке 1Пар. 16: 13?
[Ви] , насіння Ізраїля, раба Його, сини Яковові, вибранці Його!

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.