1Пар. 12: 27 - це ... Що таке 1Пар. 12: 27?
І Єгояда, проводир синів [племені] Аарона, і з ним три тисячі сімсот;

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.