1Пар. 12: 24 - це ... Що таке 1Пар. 12: 24?
Синів Юди, що носили великого щита та списа, шість тисяч і вісім сотень озброєного війська;

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.