1Пар. 12: 14 - це ... Що таке 1Пар. 12: 14?
Вони з синів синів [були] главами в війську: менший над сотню, а великий на тисячу.

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.