1Пар. 12: 10 - це ... Що таке 1Пар. 12: 10?
Четвертий Мішманна, п'ятий Єремія,

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.