1Пар. 17: 4 - це ... Що таке 1Пар. 17: 4?
Піди і скажи рабові Моєму Давидові: Так сказав Господь: Не ти збудуєш Мені цього храма на перебування 3Цар. 8: 19

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.