1Пар. 17: 18 - це ... Що таке 1Пар. 17: 18?
Що ще додасть ще до Твого Давид для звеличення слуги Твого? Ти знаєш раба Твого! Пс. 138: 1

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.