1Пар. 17: 14 - це ... Що таке 1Пар. 17: 14?
Я поставлю його в храмі Своїм та в царстві Своїм аж навіки, і трон його буде міцно стояти навіки. Іс. 55: 3 Лук. 1: 32 1 Тим. 3: 15

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.