Біографічний словник

Васильчикова

Васильчикова - це ... Що таке Васильчикова?
Васильчикова - дворяни і князі. Предок їх Індріс (у святому хрещенні Леонтій) з трьохтисячне дружиною виїхав в 1353 з "цісарської землі" (Німеччини) до Чернігова. Правнук його, Андрій Харитонович Толстой, переїхав з Чернігова до Москви на службу до великого князя Василя Васильовича Темному. Від онука Андрія, Федора Карповича, пішли Товсті, від правнука, Федора Васильовича, - Дурново, від праправнука, Василя Федоровича Васильчиков, - Васильчикова. У xVII в. багато з Васильчикова служили стряпчими, стольниками і воєводами. Олексій Васильович (1780 - 1833) - новгородським губернатором, а потім сенатором, брат його, Дмитро Васильович (1778 - 1859), - обер-егермейстер і член Державної ради. Про старшого їх брата, Іларіона Васильовича, див. Вище. Старший його син, Іларіон Іларіонович Васильчиков (помер в 1863 р), генерал ад'ютант, був київським, волинським і подільським генерал губернатором; про Олександра і Віктора Васильчикова см. вище. Дворяни Васильчикова записані в VI частини родовідних книг губерній Московської, Псковської, Костромської і Смоленської, князі Васильчикова - в V частини родовідних книг Московської та Санкт-Петербурзької губернії В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.