Біографічний словник

Скоропадські

Скоропадські - це ... Що таке Скоропадські?
Скоропадські - дворянський рід, що походить від чернігівського полкового обозного Василя Ілліча Скоропадського (помер в 1727 р), брата гетьмана Малоросії Івана Ілліча Скоропадського (помер в 1758 р), племінник гетьмана, був малоросійським генеральним підскарбієм, а один з його синів - Іван (помер в 1782 .) - генеральним осавулом. Рід Скоропадських внесений в vI частина родоводу книги Чернігівської губернії (Гербовник, XIV).

Біографічний словник. 2000.