Біографічний словник

Рудаков Василь Єгорович

Рудаков Василь Єгорович - це ... Що таке Рудаков Василь Єгорович?
Рудаков (Василь Єгорович) - письменник. Народився в 1864 році. Закінчив курс в історико-філологічному і археологічному інститутах; викладав в середніх навчальних закладах міста СПб. ; з 1901 року завідує архівом департаменту герольдії. Надрукував ряд коментованих перекладів латинських класиків (Саллюстия, Цезаря, Цицерона, Овідія та інших). Помістив безліч статей в сьогоденні "Енциклопедичному Словнику" (починаючи з 1890 року), "Журналі Міністерства Народної Освіти", "Історичному Віснику", "Біографічному Словнику Імператорського Історичного Товариства", "Критико-біографічному словнику" С. А. Венгерова. Окремо надрукував: "Генералісимус князь А. В. Суворов в анекдотах і розповідях сучасників" (СПб., 1899); "До історії Архіву Департаменту Герольдії" (Влад. Губ., 1907) та інші.

Біографічний словник. 2000.