Біографічний словник

Козодавлев Осип Петрович

Козодавлев Осип Петрович - це ... Що таке Козодавлев Осип Петрович?
Козодавлев Осип Петрович - письменник і державний діяч (одна тисяча сімсот п'ятьдесят-чотири - 1819). Був радником при директорі Академії Наук і співредактором "Співбесідника любителів російського слова". Як член комісії про заснування народних училищ, брав участь у складанні проекту статуту університетів. При Павлові i призначений обер-прокурором Сенату, потім - сенатором, при Олександрі I, в 1810 р - міністром внутрішніх справ. Він був одним з головних співробітників Олександра I з питання про поліпшення побуту селян і сам був зразково гуманним поміщиком. Козодавлев перевів трагедію Гете "Клавиго" і поему Тюммеля "Вільгельміна". Оригінальні вірші його відрізняються легкістю і плавністю. Біографія Козодавлева дана М. І. Сухомлиновим в VI томі "Історії російської академії". Поетичні твори Козодавлева зібрані С. А. Венгеровим в VI випуску "Російської поезії".

Біографічний словник. 2000.