Хашув - це ... Що таке Хашув?
Хаш'ув (замислений) (1Пар. 9: 14) - аналог. Азрікам, в (в Неєм. 11: 15 названий син Хашшувів).

Біблія. Старий і Новий заповіти. Сіноідальний переклад. Біблійна енциклопедія. . арх. Никифор. 1891.