Біографічний словник

Борщівський Ян (barszczewski)

Борщівський Ян (barszczewski) - це ... Що таке Барщевський Ян (Barszczewski)?
Борщівський (barszczewski), Ян, літератор (1794 - 1851). У 40-х роках видавав в Петербурзі збірка "Niezabudka". Головна його заслуга полягає в збиранні білоруських народних переказів і пісень, збірник яких він видав в 4 томах (СПб., 1844), під заголовком: "Szlachcic Zawalnia, czyli Bialorus w fantastycznych opowiadaniach poprzedzona krytycznym rzutem oka na literature bialoruska". - Див. Estreicher, "Bibliografja polska", 1872; Bruckner, "Dzieje literatury polskiej w zarysie", 1903.

Біографічний словник. 2000.